IMG 20190628 114906 resized 20190628 014049416 kopia28 czerwca 2018 r. na terenie zakładu zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej jakim jest ferma drobiu zlokalizowana w miejscowości Kuklin 107, gm. Wieczfnia Kościelna odbyły się manewry gminne jednostek OSP. 

W manewrach uczestniczyło 8 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

2 x OSP Wieczfnia Kościelna, OSP Wyszyny Kościelne, OSP Piegłowo, OSP Dzierzgowo, OSP Szydłowo OSP Niedzbórz oraz KP PSP Mława. 

Po osiągnięciu rejonu koncentracji w m. Wieczfnia Kościelna i przeprowadzeniu krótkiego szkolenia teoretycznego sprawdzono stan i kompletność sprzętu uczestniczącego w manewrach. Następnie zwartą kolumną przemieszczono się w pobliże fermy, skąd jednostki alarmowo udawały się na miejsce ćwiczeń.

Scenariusz zakładał m. in. próbę kradzieży i pożar ładowarki teleskopowej, rozszczelnienie zbiornika z gazem propan-butan, dwie osoby poszkodowane z wielonarządowymi obrażeniami ciała i uszkodzenie hydroforni skutkujące brakiem zaopatrzenia wodnego z sieci wewnętrznej.

Po rozwinięciu bojowym, podsumowano ćwiczenia oraz zapoznano druhów z przedmiotowym zakładem.

Podczas ćwiczenia zrealizowano następujące cele:

- przeprowadzono rozpoznanie operacyjne obiektu,

- doskonalono zasady prowadzenia działań w wielkopowierzchniowych obiektach inwentarskich,

- doskonalono umiejętności strażaków z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

- doskonalono zasady prowadzenia korespondencji radiowej.

 

Opracowanie i zdjęcia

st. kpt. Jacek Dryll