DSC00411W dniu 31 maja na terenie Szkoły Podstawowej w Bogurzynie odbyły się ćwiczenia,
w których udział wzięło 7 jednostek  ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu mławskiego. Organizatorem manewrów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, przy ogromnym wsparciu Dyrekcji Placówki, Wójta Gminy Wiśniewo oraz Komendanta Gminnego OSP. 

Pierwsza część szkolenia odbyła się w świetlicy wiejskiej w Bogurzynie, gdzie druhowie 

z jednostek OSP Kowalewo, OSP Głużek, OSP Podkrajewo, OSP Turza Mała, OSP Dąbrowa, OSP Rzęgnowo i OSP Stupsk zostali zapoznani ze scenariuszem ćwiczeń. Ponadto funkcjonariusze KP PSP Mława przypomnieli uczestnikom zasady bhp podczas ćwiczeń
i działań ratowniczo – gaśniczych, zasady łączności radiowej, a także omówiono zagrożenia
i taktykę gaszenia pożarów w placówkach oświaty.

Zgodnie ze scenariuszem o godzinie 10:45 nastąpiło rozwinięcie bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej poprzedzone ewakuacją wszystkich osób znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Bogurzynie.

Ćwiczenie praktyczne miało na celu m. in. :

  • Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych jednostek OSP w  placówkach szkolnych,
  • Doskonalenie umiejętności strażaków z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z dyrekcjąi personelem placówek szkolnych,
  • Zapoznanie ćwiczących strażaków z charakterystyką obiektu -  zabezpieczeniem operacyjnym, zagrożeniami  pożarowymi  i innymi miejscowymi,
  • Doskonalenie prowadzenia działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych. 

 

Po zakończonych manewrach nastąpiło podsumowanie ćwiczeń, a następnie z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka zorganizowano pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla dzieci.