32 maja 2019 roku przed Strażnicą Komendy Powiatowej PSP w Mławie, podczas zmiany służbowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, który funkcjonariusze godnie uczcili.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Adam Gralewski przyjął meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu od Dowódcy Uroczystości st. kpt. Jarosława Rybickiego. Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi przez poczet flagowy głos zabrał st. kpt. Adam Gralewski, odczytał on życzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka. W dalszej kolejności odczytano rozkaz dzienny Dowódcy JRG PSP w Mławie. Meldunek końcowy zakończył uroczysty apel.

Opracowanie i zdjęcia: Aleksandra Kantorosińska