DSC00081 kopia15 marca 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Mławie przeprowadzono eliminacje  powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mławie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Mławie. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło 16 uczniów z 7 szkół.

 Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:


Grupa I – szkoły podstawowe (klasy I – VI)
1. Zuzanna Rozkosz – SP w Windykach

2. Patrycja Siejkowska – SP Nr 7 w Mławie
3. Kornelia Lewandowska – SP Nr 7 w Mławie


Grupa II – (klasy VII – VIII szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum).
1. Natalia Boras – SP Nr 7 w Mławie,

2. Amelia Chylińska – ZPO w Szreńsku
3. Kinga Dwurznik – SP Nr 7 w Mławie


Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Jakub Bartkowski – ZS Nr 4 w Mławie

2. Oliwia Iza Olbryś – I LO w Mławie
3. Kamil Klicki – ZS Nr 4 w Mławie


Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gratulacje oraz nagrody.
Zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia br. w Mrokowie, gm. Lesznowola.

Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania wychowawcom
i nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. 

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem
st. bryg. Jarosława Kucińskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Mławie.

Opracowanie i zdjęcia: 

kpt. Jacek Dryll