W dniu 7 marca 2019 roku w świetlicy KP PSP w Mławie odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie byłych pracowników tut. Komendy, na którym powołano Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP.
W spotkaniu wzięła udział Pani Barbara Łukasiewicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Warszawie oraz st. bryg. Jarosław Kuciński – Komendant Powiatowy PSP w Mławie

Podczas spotkania obecni emeryci wybrali Zarząd Koła w następującym składzie:

  • Mirosław Rutecki - Prezes Koła
  • Krzysztof Cęcelewski - W-ce prezes
  • Tadeusz Zagożdżon - Sekretarz
  • Iwona Wyrzykowska - Skarbnik
  • Dariusz Rejniak - Członek Zarządu
  • Janusz Skowroński - Członek Zarządu

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Mirosław Trojanowicz - Przewodniczący
  • Wiesław Bieranowski - Sekretarz
  • Włodzimierz Pietrzak - Członek

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jarosław Kuciński  przydzielił na potrzeby koła pokój wraz z wyposażeniem, w którym będą mogły odbywać się spotkania Zarządu w celu omawiania zagadnień statutowych i organizacji spotkań integracyjnych.

      

Ponadto Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jarosław Kuciński dodatkowo zaproponował  możliwość zamieszczania materiałów na stronie internetowej KP PSP w Mławie, aby Kołu EiRP RP ułatwić współpracę i kontakt z koleżankami i kolegami emerytami.