Zarząd:    
Prezes Mirosław Rutecki  602 756 560
Vice Prezes Krzysztof Cęcelewski 690 051 962
Sekretarz Tadeusz Zagożdżon 501 232 308
Skarbnik Iwona Wyrzykowska 698 398 200
Członek Janusz Skowroński 506 084 646
Członek Dariusz Rejniak 511 109 825
     
Komisja Rewizyjna:    
Przewodniczący Mirosław Trojanowicz 502 612 747
Sekretarz Wiesław  Bieranowski 698 692824
Członek Włodzimierz Pietrzak 508 398 556

                 

 imagepdf Statut ZEiRP RP